Pin lithium LiFePO4 MATDO 48V 100AH MD-RA6004-BA

Pin lithium LiFePO4 MATDO 48V 100AH MD-RA6004-BA

MÃ SẢN PHẨM:MD-RA6004-BA
Giá bán lẻ đề xuất:

52.660.000 

Pin lithium LiFePO4 MATDO 48V 100AH MD-RA6004-BA

Liên hệ

    (*) Các trường bắt buộc nhập.