Cell pin lithium LiFePO4 32650 3.2V 6AH MATDO MD-CE3206-BA

Cell pin lithium LiFePO4 32650 3.2V 6AH MATDO MD-CE3206-BA

MÃ SẢN PHẨM:MD-CE3206-BA
Giá bán lẻ đề xuất:

Cell pin lithium LiFePO4 32700 3.2V 6AH MATDO MD-CE3206-BA

Liên hệ

    (*) Các trường bắt buộc nhập.