SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Showing all 17 results

  Mã sản phẩm : MD-SC1003C1

  Trọn bộ 1 camera quan sát KBVISION 1.0MP MD-SC1003C1 gồm:
  • 01 camera quan sát hồng ngoại 1.0MP KBVISION KX-A10003C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7104SD6
  • 01 ổ cứng 500G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera
  • 01 bộ cấp nguồn camera
  • 02 cặp jack BNC
  • 20m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 01 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 10m cáp nguồn camera

  3.200.000 - 27% 2.350.000

  Mã sản phẩm : MD-SC2111C1

  • 01 camera quan sát hồng ngoại 2.0MP KBVISION KX-A2111C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7104SD6
  • 01 ổ cứng 500G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 20 ngày)
  • 01 bộ cấp nguồn camera
  • 2 cặp jack BNC
  • 20m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 01 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 10m cáp nguồn camera

  3.600.000

  Mã sản phẩm : MD-SC1003C2

  Trọn bộ 2 camera quan sát KBVISION 1.0MP MD-SC1003C2 gồm:
  • 02 camera quan sát hồng ngoại 1.0MP KBVISION KX-A10003C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7104SD6
  • 01 ổ cứng 500G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera
  • 02 bộ cấp nguồn camera
  • 04 cặp jack BNC
  • 40m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 02 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 20m cáp nguồn camera

  3.900.000

  Mã sản phẩm : MD-SC2111C2

  • 02 camera quan sát hồng ngoại 2.0MP KBVISION KX-A2111C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7104SD6
  • 01 ổ cứng 500G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 10 ngày)
  • 02 bộ cấp nguồn camera
  • 04 cặp jack BNC
  • 40m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 02 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 20m cáp nguồn camera

  4.800.000

  Mã sản phẩm : MD-SC1003C3

  Trọn bộ 2 camera quan sát KBVISION 1.0MP MD-SC1003C2 gồm:
  • 02 camera quan sát hồng ngoại 1.0MP KBVISION KX-A10003C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7104SD6
  • 01 ổ cứng 500G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera
  • 02 bộ cấp nguồn camera
  • 04 cặp jack BNC
  • 40m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 02 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 20m cáp nguồn camera

  4.700.000

  Mã sản phẩm : MD-SC2111C3

  • 03 camera quan sát hồng ngoại 2.0MP KBVISION KX-A2111C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7104SD6
  • 01 ổ cứng 500G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 8 ngày)
  • 03 bộ cấp nguồn camera
  • 06 cặp jack BNC
  • 60m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 03 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 30m cáp nguồn camera

  6.000.000

  Mã sản phẩm : MD-SC1003C4

  Trọn bộ 4 camera quan sát KBVISION 1.0MP MD-SC1003C4 gồm:
  • 04 camera quan sát hồng ngoại 1.0MP KBVISION KX-A10003C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7104SD6
  • 01 ổ cứng 500G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera
  • 04 bộ cấp nguồn camera
  • 08 cặp jack BNC
  • 80m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 04 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 40m cáp nguồn camera

  5.500.000

  Mã sản phẩm : MD-SC2111C4

  • 04 camera quan sát hồng ngoại 2.0MP KBVISION KX-A2111C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7104SD6
  • 01 ổ cứng 500G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 6 ngày)
  • 04 bộ cấp nguồn camera
  • 08 cặp jack BNC
  • 80m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 04 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 40m cáp nguồn camera

  7.300.000

  Mã sản phẩm : MD-SC1003C5

  • 05 camera quan sát hồng ngoại 1.0MP KBVISION KX-A1003C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7108SD6
  • 01 ổ cứng 1000G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera
  • 05 bộ cấp nguồn camera
  • 10 cặp jack BNC
  • 100m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 05 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 50m cáp nguồn camera

  6.800.000

  Mã sản phẩm : MD-SC2111C5

  • 05 camera quan sát hồng ngoại 2.0MP KBVISION KX-A2111C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7108SD6
  • 01 ổ cứng 1000G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 10 ngày)
  • 05 bộ cấp nguồn camera
  • 10 cặp jack BNC
  • 100m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 05 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 50m cáp nguồn camera

  9.700.000

  Mã sản phẩm : MD-SC1003C6

  • 6 camera quan sát hồng ngoại 1.0MP KBVISION KX-A1003C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7108SD6
  • 01 ổ cứng 1000G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 7 ngày)
  • 06 bộ cấp nguồn camera
  • 12 cặp jack BNC
  • 120m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 06 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 60m cáp nguồn camera

  7.600.000

  Mã sản phẩm : MD-SC2111C6

  • 06 camera quan sát hồng ngoại 2.0MP KBVISION KX-A2111C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7108SD6
  • 01 ổ cứng 1000G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 8 ngày)
  • 06 bộ cấp nguồn camera
  • 12 cặp jack BNC
  • 120m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 06 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 60m cáp nguồn camera

  11.000.000

  Mã sản phẩm : MD-SC1003C7

  • 07 camera quan sát hồng ngoại 1.0MP KBVISION KX-A1003C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7108SD6
  • 01 ổ cứng 2000G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 14 ngày)
  • 07 bộ cấp nguồn camera
  • 14 cặp jack BNC
  • 140m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 07 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 70m cáp nguồn camera

  84.000.000

  Mã sản phẩm : MD-SC2111C7

  • 07 camera quan sát hồng ngoại 2.0MP KBVISION KX-A2111C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7108SD6
  • 01 ổ cứng 1000G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 7 ngày)
  • 07 bộ cấp nguồn camera
  • 12 cặp jack BNC
  • 140m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 07 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 70m cáp nguồn camera

  12.000.000

  Mã sản phẩm : MD-SC1003C7-1

  • 08 camera quan sát hồng ngoại 1.0MP KBVISION KX-A1003C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7108SD6
  • 01 ổ cứng 2000G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 10 ngày)
  • 08 bộ cấp nguồn camera
  • 16 cặp jack BNC
  • 160m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 08 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 80m cáp nguồn camera

  9.200.000

  Mã sản phẩm : MD-SC2111C8

  • 08 camera quan sát hồng ngoại 2.0MP KBVISION KX-A2111C4
  • 01 đầu ghi hình camera hiệu KBVISION KX-A7108SD6
  • 01 ổ cứng 1000G SEAGATE/WESTERN chuyên dụng camera (lưu trữ được khoảng 6 ngày)
  • 08 bộ cấp nguồn camera
  • 16 cặp jack BNC
  • 160m cáp kết nối camera (cáp đồng trục)
  • 08 hộp nhựa kỹ thuật camera
  • 01 tủ điện chứa đầu ghi camera
  • 80m cáp nguồn camera

  13.000.000

  Mã sản phẩm : Đang cập nhập

  106.000.000 - 32% 72.000.000
0938 98 9495
Chat zalo
Chat zalo