Tấm pin năng lượng mặt trời

Showing 1–18 of 20 results

  Mã sản phẩm : AE370HM6-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 370W AE Solar Mono 72 Cell AE370HM6-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 370W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 39.9V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 48.51V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.28A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 9.61A
  • Hiệu suất quang năng modun: 18.66%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.5 KG
  • Kích thước: 1979 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : MD-CS370-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 370W Mono 72 Cell MATDO MD-CS370-72
  • Thương hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Công suất: 370W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 38.95V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 48.19V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.5A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.02A
  • Hiệu suất quang năng modun: 18.7%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline, PERC
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 900mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22 KG
  • Kích thước: 1956 x 992 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE375HM6-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 375W AE Solar Mono 72 Cell AE375HM6-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 375W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 40.2V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 48.72V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.33A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 9.68A
  • Hiệu suất quang năng modun: 18.91%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.5 KG
  • Kích thước: 1979 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : MD-CS375-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 375W Mono 72 Cell MATDO MD-CS375-72
  • Thương hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Công suất: 375W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 39.27V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 48.47V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.5A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.06A
  • Hiệu suất quang năng modun: 19%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline, PERC
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 900mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22 KG
  • Kích thước: 1956 x 992 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE375HM6-72-1

  Tấm pin năng lượng mặt trời 380W AE Solar Mono 72 Cell AE380HM6-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 380W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 40.5V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 48.9V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.39A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 9.75A
  • Hiệu suất quang năng modun: 19.16%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.5 KG
  • Kích thước: 1979 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE385HM6-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 385W AE Solar Mono 72 Cell AE385HM6-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 385W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 40.8V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.1V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.44A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 9.92A
  • Hiệu suất quang năng modun: 19.42%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.5 KG
  • Kích thước: 1979 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE390HM6-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 390W AE Solar Mono 72 Cell AE390HM6-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 390W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 41.1V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.3V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.49A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.12A
  • Hiệu suất quang năng modun: 19.67%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.5 KG
  • Kích thước: 1979 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE390HM6L-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 390W AE Solar Mono 72 Cell AE390HM6L-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 390W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 40.79V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.06V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.56A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.1A
  • Hiệu suất quang năng modun: 19.29%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.8 KG
  • Kích thước: 2018 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE395HM6-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 395W AE Solar Mono 72 Cell AE395HM6-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 395W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 41.4V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.48V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.54A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.5A
  • Hiệu suất quang năng modun: 19.92%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.5 KG
  • Kích thước: 1979 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE395HM6L-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 395W AE Solar Mono 72 Cell AE395HM6L-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 395W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 41.06V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.35V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.62A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.17A
  • Hiệu suất quang năng modun: 19.53%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 79.38mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.8 KG
  • Kích thước: 2018 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE400HM6-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 400W AE Solar Mono 72 Cell AE400HM6-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 400W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 41.71V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.69V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.59A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.59A
  • Hiệu suất quang năng modun: 20.17%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 158.75mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.5 KG
  • Kích thước: 1979 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE400HM6L-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 400W AE Solar Mono 72 Cell AE400HM6L-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 400W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 41.32V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.45V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.68A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.24A
  • Hiệu suất quang năng modun: 19.78%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 79.38mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.8 KG
  • Kích thước: 2018 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE405HM6L-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 405W AE Solar Mono 72 Cell AE405HM6L-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 405W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 41.59V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.53V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.74A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.31A
  • Hiệu suất quang năng modun: 20.02%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 79.38mm
  • Số lượng cells: 72 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.8 KG
  • Kích thước: 2018 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE410HM6L-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 410W AE Solar Mono 72 Cell AE410HM6L-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 410W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 41.85V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 49.8V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.8A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.38A
  • Hiệu suất quang năng modun: 20.28%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 79.38mm
  • Số lượng cells: 144 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.8 KG
  • Kích thước: 2018 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : AE415HM6L-72

  Tấm pin năng lượng mặt trời 415W AE Solar Mono 72 Cell AE415HM6L-72
  • Thương hiệu: AE Solar (Thương hiệu Đức)
  • Công suất: 415W
  • Điện áp đầu vào tối đa (Vmp): 42.09V
  • Điện áp hở mạch (VoC): 50.51V
  • Dòng điện đầu vào tối đa (Imp): 9.86A
  • Dòng điện hở mạch (Isc): 10.44A
  • Hiệu suất quang năng modun: 20.52%
  • Phân loại: A
  • Loại tế bào quang điện: Mono-crystalline 158.75 x 79.38mm
  • Số lượng cells: 144 (6 x12)
  • Chất liệu khung nhôm: nhôm anod
  • Độ dày kính: 3.2mm
  • Hộp đấu dây: IP67
  • Cáp điện MC4: 1 x 4.0mm (dây dài 1200mm)
  • Jack kết nối: MC4
  • Cân nặng: 22.8 KG
  • Kích thước: 2018 x 1002 x 40mm

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : CS3K-300P

  Tấm pin năng lượng mặt trời loại Poly 300W KuPower là dòng hiệu suất cao (high efficiency) được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua. CS3K-300P, dòng pin đa tinh thể được sản xuất theo công nghệ làm mát Ku Modules, dựa trên nền tảng công nghệ Low Internal Current (LIC) Modules - thế hệ tiếp theo của công nghệ Modules

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : CS3U-365P

  Tấm pin năng lượng mặt trời loại Poly 365W KuMax là dòng hiệu suất cao (high efficiency) được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua. Đây là dòng pin có chất liệu cao cấp với hiệu suất cực cao nhưng sở hữu giá thành vô cùng hợp lý. Đó là lý do vì sao nhiều dự án lớn về điện năng lượng mặt trời trên thế giới đều có mặt dòng pin này.

  Liên hệ

  Mã sản phẩm : CS3W-410P

  Tấm pin năng lượng mặt trời Poly PERC 410W HiKu là dòng pin công suất siêu cao được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua. Sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ và thiết kế của tấm pin Poly PERC 410W HiKu giúp giảm thiểu LCOE và chi phí lắp đặt.

  Liên hệ
0938 98 9495
Chat zalo
Chat zalo